Vietnamci jsou v Česku po Ukrajincích a Slovácích nejpočetnější komunitou. Vzájemné vztahy sahají do 50. let minulého století, kdy do Československa začínají přicházet desetitisíce vietnamských občanů díky mezivládní dohodě na zvyšování kvalifikace. Mnozí z nich zde po roce 1989 zůstávají a zakládají rodiny. Jde o první generaci Vietnamců, která s českou společností nevytváří pevnější vazby a většinovou společností je považována za převážně uzavřenou, avšak ekonomicky soběstačnou. Kvůli podnikatelským aktivitám se stává jakýmsi státem ve státě, což v případě Prahy krásně ilustruje vietnamské velkoobchodní centrum a tržnice Sa v pražské Libuši. Na ploše 35 hektarů zde podniká 7 tisíc osob a můžete zde kromě rozmanitých restaurací a bister, která poskytují autentický gastronomický zážitek, najít celou řadu obchodů, ale i školy, lékařské ordinace, právnické agentury apod. Sapa není pouze tržnicí plodící za téměř 20 let své existence řadu stereotypů, ale místem, kde můžete pocítit neopakovatelnou atmosféru Asie uprostřed Prahy!

Věděli jste, že Sa Pa je město s nádhernou krajinou v severozápadním Vietnamu? Schválně jestli víte, proč právě podle tohoto městečka je pojmenovaná vietnamská tržnice a kulturní centrum v pražské Libuši? Víte, kdo to jsou tzv. „banánové děti“, „česká babička“ a proč jsou všichni Vietnamci Nguyenovi?

Photography © Alžběta Diringerová


Termín: 21. 10. OD 13.00
Sraz: administrativní budovou Saparie – Libušská 319/126, vchod poblíž zastávky Sídliště Písnice