Centrum Prahy je prostorem, kde se různé kultury sdružovaly odedávna. Výsledkem toho je hustá síť zajímavých podniků, obchodů, spolků a kulturních institucí, které provozují migranti. Pojďte s námi na procházku v rámci  Salad bowl of Prague a poznejte kultury blízké a vzdálené, poslechněte si vyprávění o zkušenostech s migrací cizinců, kteří v Praze našli svůj domov a ochutnejte vybrané speciality. Navštívíme obchůdek s libanonskými a syrskými specialitami, vietnamskou kavárnu, ruské rodinné bistro a latinsko-americkou galerii.

Vydejte se s námi na poutavou cestu a poznejte chuť nepochybně pestrého pražského salátu!

Komentovaná procházka je součástí jednodenního doprovodného programu Akcent na migraci v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárního divadla Akcent, který probíhá v divadle Archa 25. 10. – 8. 12. 2018. S dalším programem se můžete seznámit na www.festivalakcent.cz

Photography © Alžběta Diringerová


Termín: 3. 11. 2018 | 16:00–18:00
Straz: divadlo Archa